Usługi

Druk na półpergaminach 25 – 50 gsm

Oferujemy usługę zadruku półpergaminu 25-50 gsm. Zadruk 1 lub 2 kolory - logotyp, oznaczenia typu recykling/ eco, zadruk całej wstęgi papieru na dany kolor.

Druk na bibule 17 – 22 gsm

Oferujemy usługę zadruku bibuły 17-22 gsm. Zadruk 1 lub 2 kolory - logotyp, oznaczenia typu recykling/ eco, zadruk całej wstęgi papieru na dany kolor.

Druk na papierze 50 – 120 gsm

Oferujemy usługę zadruku papieru 50-120 gsm. Zadruk 1 lub 2 kolory - logotyp, oznaczenia typu recykling/ eco, zadruk całej wstęgi papieru na dany kolor.