Kontakt

Dane firmy

T.H. KAKADO spółka jawna A. Pajda i spółka
ul. Ko­ściusz­ki 86
42-500 BĘDZIN
NIP: PL 6340254122

KAKADO sp. z o.o.
ul. Ko­ściusz­ki 88
42-500 Będzin
NIP: PL 6252465055

Godziny pracy

Po­nie­dzia­łek – Piątek:
8:00 – 16:00

Odbiory z magazynu do godziny 15:30

Masz pytania? Wyślij wiadomość z formularza poniżej.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.Administratorem danych jest Kakado sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T.Kościuszki 86.

Administrator danych nie podlega obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych na podst. art. 37 ust. 1 lit. a-c RODO. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem rodo@kakado.pl, drogą telefoniczną pod nr 32 761 57 15 lub drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy.

Dane osobowe podane w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzanie przez Administratora danych w celu innym niż wskazany powyżej wymaga wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika. W przeciwnym razie dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po 30 dniach od udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, natomiast wszelkie dokumenty papierowe zawierające te dane zostaną zniszczone.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie newslettera i/lub informacji marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od daty wyrażenia zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne z punktu widzenia realizacji przez Administratora danego celu, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wysyłki newslettera bądź przesyłania informacji marketingowych.

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Użytkownika powyżej zgoda na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz – opcjonalnie - pozostałe zgody.

Podane powyżej dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne jest w Klauzuli informacyjnej RODO oraz zawartej w niej Polityce prywatności.