Kontakt

Strona główna > Kontakt

Dane firmy

KAKADO sp. z o.o.
ul. Ko­ściusz­ki 88
42-500 Będzin
NIP: PL 6252465055
REGON: 380163271
KRS: 0000731248
Kapitał zakładowy: 200.000 zł

T.H. KAKADO spółka jawna A. Pajda i spółka
ul. Ko­ściusz­ki 86
42-500 BĘDZIN
NIP: PL 6340254122

 

Godziny pracy

Po­nie­dzia­łek – Piątek:
8:00 – 16:00

Odbiory z magazynu do godziny 15:30

Numery kont

KAKADO sp. z o.o.
MBANK S.A. – kod SWIFT BREXPLPWMBK
PLN 97 1140 2004 0000 3402 7769 7393
EUR 91 1140 2004 0000 3812 0664 3607
USD 51 1140 2004 0000 3912 0664 3599
GBP 38 1140 2004 0000 3512 0751 0045

 

KAKADO sp.j.
CITI BANK – kod SWIFT CITIPLPX
PLN 47 1030 0019 0109 8530 0014 3419
EUR 80 1030 0019 0109 7860 1003 3671
USD 06 1030 0019 0108 4060 1101 4384
GBP 96 1030 0019 0108 2660 1400 8422
CZK 97 1030 0019 0102 0306 2166 0036

Masz pytania? Wyślij wiadomość z formularza poniżej.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.  Administratorem danych jest Kakado sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T.Kościuszki 88.

  Administrator danych nie podlega obowiązkowi powołania Inspektora Ochrony Danych na podst. art. 37 ust. 1 lit. a-c RODO. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem rodo@kakado.pl, drogą telefoniczną pod nr 32 761 57 15 lub drogą korespondencyjną na adres siedziby firmy.

  Dane osobowe podane w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą w związku z procesem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzanie przez Administratora danych w celu innym niż wskazany powyżej wymaga wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika. W przeciwnym razie dane zgromadzone na elektronicznych nośnikach danych zostaną usunięte po 30 dniach od udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, natomiast wszelkie dokumenty papierowe zawierające te dane zostaną zniszczone.

  W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie newslettera i/lub informacji marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od daty wyrażenia zgody.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne z punktu widzenia realizacji przez Administratora danego celu, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, wysyłki newslettera bądź przesyłania informacji marketingowych.

  Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec sposobu przetwarzania danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i żądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

  Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Użytkownika powyżej zgoda na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz – opcjonalnie - pozostałe zgody.

  Podane powyżej dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, w tym profilowaniu.

  Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne jest w Klauzuli informacyjnej RODO oraz zawartej w niej Polityce prywatności.