Polityka prywatności

Strona główna > Polityka cookies

Informacja o plikach cookies

W ramach niniejszej Strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie dopasowanych do potrzeb użytkownika końcowego Strony. Z niektórymi plikami Strona kontaktuje się ponownie w celu dopasowania się do preferencji informacyjnych lub konsumpcyjnych (analizując statystykę odwiedzin i aktywności na stronie, przeciwdziałając nadużyciom).

Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies. Więcej informacji o ich roli prezentujemy poniżej w Polityce cookies. Ustawienia przeglądarki mogą być w każdej chwili zmodyfikowane – więcej informacji poniżej. Stosowanie plików cookies w żadnym przypadku nie narusza postanowień zawartych w Klauzuli informacyjnej RODO oraz nie wykracza poza określoną w niej Politykę prywatności.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki

Google Chrome

Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień należy:

 1. W menu Ustawienia Google Chrome  kliknąć zakładkę Ustawienia.
 2. U dołu strony kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.
 3. W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
 4. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
 5. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Zarządzaj wyjątkami i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
 6. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.

Mozilla Firefox

Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień należy:

 1. W menu Narzędzia (w innych wersjach: przycisk Firefox) wybrać pozycję Opcje.
 2. W zakładce Prywatność zaznaczyć wybrane ustawienia.
 3. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Wyjątki i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
 4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Opera

Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:

 1. W menu Preferencje  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie  zakładkę Ciasteczka.
 2. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
 3. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, należy wejść na konkretną stronę, kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać opcję Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia.
 4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Microsoft Internet Explorer / Edge

Domyślnie ustawienia przeglądarek MS Internet Explorer oraz Edge zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki pochodzące z witryn nie posiadających polityki prywatności. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:

 1. W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
 2. Przejść do zakładki Prywatność.
 3. Za pomocą suwaka określić preferowany poziom ustawień (najwyższy poziom oznacza zablokowanie wszystkich cookies, najniższy pozwala na przechowanie wszystkich cookies).
 4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Apple Safari

Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. W celu dokonania zmiany ustawień, należy:

 1. W menu Safari wybrać opcję Preferencje.
 2. Kliknąć ikonę Prywatność.
 3. Zaznaczyć wybrane ustawienia.
 4. W celu wprowadzenia odrębnych ustawień dla danej strony internetowej, kliknąć opcję Szczegóły i zaznaczyć wybrane ustawienia dla konkretnych witryn.
 5. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Polityka plików cookies

Niniejszy dokument odnosi się do plików cookies umieszczanych na stronach internetowych, których operatorem jest Kakado sp. z o.o. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”), z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T. Kościuszki 88, zarejestrowana w KRS pod nr 0000731248, NIP: 6252465055, REGON: 380163271.

§ 1
Definicja

Plikami cookies nazywane są dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, których funkcją jest usprawnienie korzystania ze stron internetowych. Zawierają one dane o źródle pochodzenia (zwykle adres URL), czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 2
Cel stosowania

Pliki cookies automatyzują proces rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlane strony internetowe do jego preferencji oraz optymalizują proces korzystania ze stron. Pozwalają także na tworzenie anonimowych statystyk przy użyciu narzędzi analityki danych, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie zawartości i struktury serwisu internetowego. Pliki cookies nie służą w żaden sposób do personalnej identyfikacji danego użytkownika.

§ 3
Rodzaje plików

Na stronach internetowych stosowane są stałe oraz tymczasowe pliki cookies. Pliki stałe pozostawiane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas zdefiniowany w parametrach pliku lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki tymczasowe pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu zakończenia przez niego sesji przeglądania, w szczególności do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.

Na stronach internetowych stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies, ze względu na ich funkcje: analityczne, podstawowe, zabezpieczające, personalizujące. Niniejsze strony nie wykorzystują plików cookies o charakterze reklamowym.

§ 4
Ochrona prywatności

Wszelkie dane zawarte w plikach cookies pozostają zaszyfrowane w celu uniemożliwienia dotarcia do nich osobom nieuprawnionym. Zaimplementowane na stronach internetowych pliki cookies nie gromadzą danych, pozwalających na personalne zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników, a wszelkie zbierane przez te pliki informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach, o których mowa na wstępie oraz w § 3 niniejszego dokumentu. Dane osobowe chronione są zgodnie z zapisami Klauzuli informacyjnej RODO, w tym w szczególności zawartej w niej Polityki prywatności.

§ 5
Ograniczenia stosowania

Ograniczenie stosowania plików cookies przez użytkownika, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może wpłynąć negatywnie na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych. Domyślna polityka większości przeglądarek internetowych zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia przeglądarki użytkownik może w każdej chwili zmienić, zgodnie ze wskazówkami we wstępie niniejszego dokumentu.