Warunki sprzedaży

Strona główna > Warunki sprzedaży

Niniejsze dokumenty określają zasady, warunki i sposób sprzedaży prowadzonej przez Kakado spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. T. Kościuszki 88 (NIP: 6252465055, KRS: 0000731248, REGON: 380163271) za pośrednictwem strony internetowej kakado.pl (zwanej dalej: Stroną Internetową) oraz zasady świadczenia przez w/w podmiot usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.